× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

Lezginka - taniec Kaukazu

×
LogosTour
12-05-2017

Tańce ludów Kaukazu są bardzo charakterystyczne, podobnie jak ich melodie. Na północnym Kaukazie tańczy się szybciej i znacznie bardziej ekspresyjne są ruchy rąk, które odgrywają w tańcu większą rolę. Na Zakaukaziu z reguły tańczy się wolniej (oprócz terenów górskich Wielkiego Kaukazu), wolniejsze są często ruchy rąk, a większy nacisk kładzie się na ruchu nóg.

Najsłynniejszym tańcem całego Kaukazu jest Lezginka o bardzo charakterystycznym, rozpoznawalnym rytmie, należący do folkloru górskich narodów Wielkiego Kaukazu. Tańce tych narodów są niezwykle ekspresyjne i nie dają się porównać z żadnymi innymi na świecie. Sama nazwa tańca pochodzi od Lezginów, narodu zamieszkującego pogranicze Dagestanu i Azerbejdżanu. Obecnie w poszczególnych regionach Kaukazu powstały rozmaite wersje Lezginki. Współczesną azerbejdżańską improwizacją Lezginki jest np. İgidler. Z wykonania Lezginki słyną na całym Kaukazie Dagestańczycy.    
                   
Lezginka bywa tańczona pojedynczo, w parach lub zbiorowo. Taniec ten jest najbardziej widowiskowy, gdy tancerze tańczą jego ubrani w tradycyjne kaukaskie stroje. Jeśli Lezginka tańczona jest w parze mężczyzna nie dotyka kobiety. W przypadku tańca parami tancerze wcielają się w dwie postacie. Mężczyzna wciela się w orła, poruszając się wolniej, lecz bardzo zdecydowanie, wykonując bardzo charakterystyczne układy rąk. Zdecydowanie najtrudniejszym elementem tańca mężczyzny jest poruszanie się stojąc na zgiętych palcach nóg. Nieprzypadkowo historia nazwy tego tańca jest związana z orłem, dawnym totemem Lezginów. Antyczni autorzy nazywali Lezginów - Legi/Leki, a Arabowie - Lakz, natomiast w języku lezgińskim słowo Lek' oznacza orła. Kobieta tańcząca w parze Lezginkę wciela się w postać łabędzia, poruszając się z gracją z płynnymi ruchami rąk. Gdy narasta tempo tańca kobieta również zwiększa tempo tańca w ślad za mężczyzną. W pewnym momencie zaczynają się solowe popisy mężczyzn, którzy tańczą wówczas zdecydowanie bardziej szybko  i ekspresyjnie, a kobiety znacznie wolniej i spokojniej. Jeśli mężczyźni tańczą sami taniec, często zmienia się w prawdziwy żywioł i można ujrzeć prawdziwie akrobatyczne popisy.

Lezginka jest najbardziej rozpoznawalnym elementem kaukaskiego folkloru. Przez półtora wieku cały obszar Kaukazu znajdował się w granicach Imperium Rosyjskiego, a potem w granicach ZSRR. Z tej racji mieszkańcy b. ZSRR lepiej znają folklor Kaukazu, niż mieszkańcy innych regionów świata.  Jeśli spytać się Rosjanina, Ukraińca czy Litwina z czym kojarzy się jemu Kaukaz prawie na pewno padnie odpowiedź – Lezginka.

O Lezgince można długo mówić i pisać.
Jednoznacznie jednak trzeba stwierdzić, że przede wszystkim trzeba ją zobaczyć. -> Azerbejdżan wycieczki
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów