× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

FAQ

ABC PODRÓŻNIKA

×
WCZASY
 • JAK DUŻY BAGAŻ MOŻNA ZABRAĆ NA WCZASY Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Maksymalna waga bagażu przy wyjazdach autokarowych to 20 kg bagażu głównego + 5 kg bagażu podręcznego na osobę. Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych w autokarze apelujemy o zabieranie jak najmniejszego bagażu, najlepiej torby lub walizki na kółkach. Każda sztuka bagażu powinna mieć przywieszkę z nazwiskiem i adresem podróżnego. Warto też do bagażu podręcznego zabieranego do autokaru zapakować rzeczy najpotrzebniejsze i najcenniejsze - lekarstwa, dokumenty, pieniądze, aparaty fotograficzne, kamery. Odradzamy zabieranie ze sobą drogich ubiorów, kosmetyków, biżuterii, zbędnego sprzętu audio, video, komputerowego (nie dotyczy aparatów fotograficznych, kamer i sprzętu mogącego stanowić drobny bagaż osobisty). Prosimy również nie zabierać ze sobą zbędnych dokumentów. Przed wyjazdem należy przygotować bezpieczne miejsce, którym można będzie schować dokument podróży, karty płatnicze, pieniądze (wewnętrzna kieszeń kurtki, żakietu, schowek w ubraniu).
 • JAKA JEST WYMAGANA LICZBA UCZESTNIKÓW WCZASÓW? CO Z PILOTEM?
  slidedown arrow
  Realizacja imprezy z dojazdem autokarem jest uzależniona od udziału w niej wymaganej liczby uczestników. Minimalna liczba uczestników, przy których impreza z dojazdem autokarowym może być zrealizowana to 30 osób, przy wczasach z dojazdem własnym - bez ograniczeń. Podczas wyjazdów autokarowych grupie towarzyszy polskojęzyczny pilot w czasie przejazdu, a w niektórych przypadkach również w trakcie pobytu. Naszych pilotów staramy się wybierać z grona najbardziej doświadczonych, profesjonalnych osób, charakteryzujących się także dużymi zdolnościami organizacyjnymi i komunikatywnością.
 • JAKIE SĄ WYMAGANE DOKUMENTY PODRÓŻY NA WCZASACH?
  slidedown arrow

  Udział w imprezach wczasowych organizowanych przez LogosTour wymaga posiadania ważnego paszportu - nie dotyczy to krajów członkowskich Unii Europejskiej, których granice obywatele RP mogą przekraczać na podstawie ważnego dowodu osobistego. W wyjątkowych sytuacjach niektóre państwa Unii przywracają kontrole na granicach i wymagają paszportu. Prosimy odpowiednio wcześniej sprawdzić datę ważności dokumentów podróży.

  UWAGA!!! Granice lądowe z Chorwacją obywatele Polski mogą przekraczać na podstawie ważnego dowodu osobistego.

 • JAK WYGLĄDAJĄ PRZEJAZDY AUTOKAROWE NA WCZASACH?
  slidedown arrow
  Przy wyjazdach wczasowych z transportem autokarowym przydzielanie miejsc w autokarze odbywa się wg kolejności zgłoszeń na imprezę. Podane w programie imprezy godziny odjazdów i przyjazdów mogą ulec zmianie ze względu na warunki drogowe, atmosferyczne lub czas oczekiwania na granicach.
 • JAK MOŻNA SKOMENTOWAĆ WCZASY Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Po wycieczce oczekujemy na komentarze uczestników dotyczące przebiegu imprezy i programu, a także na ewentualne uwagi i sugestie, które wykorzystamy w celu doskonalenia naszej oferty. Prosimy o wypełnianie ankiet rozdawanych pod koniec wycieczki albo zgłaszanie swoich opinii o wycieczce na nasz adres e-mail: biuro@logostour.pl.
 • JAK ZAREZERWOWAĆ WCZASY Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Rezerwacji miejsc na imprezy organizowane przez LogosTour można dokonać w Oddziałach Spółki LogosTour, we współpracujących z nami biurach: osobiście, telefonicznie lub korespondencyjnie (list, fax, e-mail) oraz online na www.logostour.pl. Warunkiem udziału w imprezie jest zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych oraz dokonanie wpłaty pełnej ceny imprezy. Wraz z podpisaniem umowy należy wpłacić I ratę. Dalszych wpłat należy dokonywać w ustalonych w umowie wysokościach i terminach. Przy podpisywaniu umowy prosimy o zapoznanie się z informacją o imprezie (program wyjazdu lub pobytu wczasowego), warunkami uczestnictwa i warunkami ubezpieczenia stanowiącymi integralną część umowy.
WYCIECZKI AUTOKAROWE
 • JAK WYGLĄDAJĄ PRZEJAZDY AUTOKAROWE PODCZAS WYCIECZEK AUTOKAROWYCH Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Podczas wycieczek autokarowych zajmowanie miejsc odbywa się wg kolejności zapisów uczestników na imprezę. Uczestnicy wycieczek autokarowych podróżują autokarami sprawdzonych firm przewozowych. W wyposażeniu każdego autokaru znajduje się zazwyczaj WC, barek z ciepłymi i zimnymi napojami (zakup za złotówki), DVD oraz klimatyzacja. Proszę zwrócić uwagę, że klimatyzacja autokarowa włącza się dopiero przy odpowiednio wysokiej temperaturze zewnętrznej oraz że działa wyłącznie przy włączonym silniku, a więc nie działa podczas postoi i przerw w podróży. Na dłuższe przejazdy warto zabrać małą poduszkę lub nadmuchiwany zagłówek i koc, które poprawią komfort podróży oraz książkę, gazety, krzyżówki, które zagospodarują czas podróży. Należy pamiętać, że przy wycieczkach z przejazdem nocnym, następnego dnia po dojechaniu na miejsce zwiedzanie poszczególnych miejsc odbywa się piechotą i komunikacją miejską. Wynika to z faktu, że kierowcy autokaru muszą po dowiezieniu grupy na miejsce odbyć przepisowy 9-godzinny odpoczynek. Analogiczna sytuacja ma miejsce w dzień poprzedzający powrotny przejazd nocny.
 • JAKA JEST WYMAGANA MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI AUTOKAROWEJ Z LOGOSTOUR? CO Z PILOTEM?
  slidedown arrow
  Realizacja imprezy jest uzależniona od udziału w niej wymaganej liczby uczestników. Minimalna liczba uczestników, przy których wycieczka może być zrealizowana jest każdorazowo określona w umowie. Podczas naszych wycieczek autokarowych grupie towarzyszy polskojęzyczny pilot. Naszych pilotów staramy się wybierać z grona najbardziej doświadczonych, profesjonalnych osób, charakteryzujących się także dużymi zdolnościami organizacyjnymi i komunikatywnością. W pakiecie niektórych imprez są również usługi miejscowych przewodników, gwarantujących najlepsze poznanie odwiedzanych obiektów. W przypadku, gdy lokalny przewodnik posługuje się językiem obcym, pilot towarzyszący grupie pełni funkcję tłumacza.
 • JAKIE SĄ WYMAGANE DOKUMENTY PODRÓŻY PODCZAS WYCIECZKI AUTOKAROWEJ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej oraz Chorwacji i Norwegii dokumentem podróży jest aktualny, nowy dowód osobisty. Przy podróży do krajów spoza Unii Europejskiej wymagany jest ważny paszport, a przy wjeździe do Federacji Rosyjskiej ważna wiza (pośredniczymy w uzyskaniu wiz dla naszych klientów). Prosimy odpowiednio wcześniej sprawdzić datę ważności dokumentów podróży.
 • JAK DUŻY BAGAŻ MOŻNA ZABRAĆ NA WYCIECZKĘ AUTOKAROWĄ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Przy wycieczkach autokarowych nie ma ściśle określonego limitu bagażu głównego i podręcznego. Ze względu na objazdowy charakter naszych wycieczek apelujemy o zabieranie jak najmniejszego bagażu, najlepiej nesesery i walizki na kółkach. Prosimy nie pakować się w plecaki ze stelażem (częste uszkodzenia innych bagaży). Przydatne jest zabranie ze sobą małego plecaka na rzeczy podręczne noszone na co dzień (aparat, kamera, butelka z wodą). Odradzamy zabieranie ze sobą drogich ubiorów, kosmetyków, biżuterii, zbędnego sprzętu audio, video, komputerowego (nie dotyczy aparatów fotograficznych, kamer i sprzętu mogącego stanowić drobny bagaż osobisty). Prosimy również nie zabierać ze sobą zbędnych dokumentów. Przed wyjazdem należy przygotować bezpieczne miejsce, którym można będzie schować dokument podróży, karty płatnicze, pieniądze (wewnętrzna kieszeń kurtki, żakietu, schowek w ubraniu).
WYCIECZKI SAMOLOTOWE
 • CZY OBOWIĄZUJE ZWYCZAJ DAWANIA NAPIWKÓW PODCZAS WYCIECZKI SAMOLOTOWEJ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Dawanie napiwków jest niepisanym zwyczajem obowiązującym na całym świecie. W każdym kraju oczekiwane i mile widziane jest nagradzanie drobną kwotą lokalnych kierowców i przewodników, a także bagażowych, pokojowych, kelnerów (zależnie od rodzaju usługi).
 • JAK MOŻNA SKOMENTOWAĆ WYCIECZKĘ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Po wycieczce oczekujemy na komentarze uczestników dotyczące przebiegu imprezy i programu, a także na ewentualne uwagi i sugestie, które wykorzystamy w celu doskonalenia naszej oferty. Prosimy o wypełnianie ankiet rozdawanych pod koniec wycieczki albo zgłaszanie swoich opinii o wycieczce na nasz adres e-mail: biuro@logostour.pl.
 • JAK ZAREZERWOWAĆ WYCIECZKĘ SAMOLOTOWĄ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Rezerwacji miejsc na imprezy organizowane przez LogosTour można dokonać w Oddziałach Spółki LogosTour, we współpracujących z nami biurach: osobiście, telefonicznie lub korespondencyjnie (list, fax, e-mail) oraz online na www.logostour.pl. Warunkiem udziału w imprezie jest zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych oraz dokonanie wpłaty pełnej ceny imprezy. Wraz z podpisaniem umowy należy wpłacić I ratę. Dalszych wpłat należy dokonywać w ustalonych w umowie wysokościach i terminach. Przy podpisywaniu umowy prosimy o zapoznanie się z informacją o imprezie (program wycieczki), warunkami uczestnictwa i warunkami ubezpieczenia stanowiącymi integralną część umowy. Jednocześnie informujemy Państwa, że programy naszych wycieczek są programami ramowymi i w związku z tym kolejność zwiedzania może się zmienić.
 • JAK ZADBAĆ O ZDROWIE PODCZAS WYCIECZEK SAMOLOTOWYCH Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Informacje o ewentualnych obowiązkowych oraz zalecanych szczepieniach lub lekach profilaktycznych podane są w uwagach do programów zamieszczonych w katalogu LogosTouru. Można także zasięgnąć porady w stacjach sanitarno-epidemiologicznych lub na stronie internetowej www.szczepieniatropik.pl. Osoby często podróżujące powinny się profilaktycznie zaszczepić przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B: to najczęstsze choroby infekcyjne wśród turystów, którym można zapobiegać przez szczepienia. Prosimy pamiętać, że pobyty w krajach egzotycznych wymuszają zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie higieny. Należy unikać korzystania z przydrożnych barów czy straganów, pić wyłącznie napoje zamknięte fabrycznie (bez lodu) lub przegotowaną wodę, myć owoce przed spożyciem. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że w większości krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej występuje malaria i w związku z tym podjąć odpowiednie działania (leki profilaktyczne, zabranie w podróż różnego rodzaju środków przeciw komarom: w sztyftach, sprayach, kremach). Warto także zaopatrzyć się w witaminę B, która działa odstraszająco na komary. Można rozważyć stosowanie ogólnych środków profilaktyki antymalarycznej, np. Lariam (pierwszą tabletkę przyjmuje się na tydzień przed wjazdem w strefę malaryczną, a następne - po 1 tabletce/tydzień przez kolejnych 5 tygodni). Do bagażu warto zapakować leki przeciw zaburzeniom żołądka, środki przeciwbólowe, plastry, bandaż oraz antybiotyk. Prosimy także o upewnienie się, czy zabrana została wystarczająca ilość osobistych leków. Osoby mające problemy zdrowotne prosimy o skonsultowanie się ze swoim lekarzem, przed podjęciem decyzji o wyjeździe.
 • CO ZROBIĆ, BY MÓC KORZYSTAĆ Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH PODCZAS WYCIECZKI SAMOLOTOWEJ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Roaming to usługa polegająca na korzystaniu z sieci telefonii komórkowej operatorów innych krajów. Aby uruchomić usługę roamingu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta swojego operatora. Łącząc się z polskim telefonem komórkowym za granicę, trzeba dzwonić tak jakby jego właściciel przebywał w Polsce. Dzwoniąc z zagranicy do Polski należy wybierać: +48–nr komórki bez zera/lub nr kierunkowy miasta bez zera–numer abonenta
 • JAK WYGLĄDAJĄ PRZELOTY SAMOLOTOWE NA WYCIECZKACH Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Podczas dalekich podróży nasze grupy korzystają z usług renomowanych, regularnych linii lotniczych, z czym wiąże się często konieczność międzylądowań i przesiadek. Dla osób, które nie są przyzwyczajone do długich lotów, może okazać się to męczące i nużące. W podróż warto zabrać przedmioty, które uprzyjemnią nam siedzenie w fotelu np.: coś do czytania, klapki lub inne wygodne obuwie, nadmuchiwany zagłówek. Niektóre linie lotnicze pobierają tzw. opłaty lotniskowe. Są to opłaty niezawarte w cenie biletu i nakładane na pasażerów przez lotniska. Uczestnicy opłacają je gotówką na lotniskach, a ich wysokość podana jest przy opisie poszczególnych tras. Wysokość tych opłat może się zmienić w związku ze wzrostem opłat lotniskowych, załadunkowych, przeładunkowych, opłat paliwowych, ubezpieczeń lotniczych. Imienne bilety lotnicze przekazujemy pilotowi lub osobie odprawiającej grupę na lotnisku. Na ok. 3 tygodnie przed datą wyjazdu uczestnicy otrzymują "Informacje uzupełniające" zawierające m.in. rozkład przelotów i szczegóły dot. zwiedzanego kraju. W dniu wyjazdu, na 2 godziny przed wylotem, w porcie lotniczym im. F.Chopina w Warszawie - terminal 1 (stary), hala odlotów, stanowisko LogosTour - na uczestników czeka pracownik Biura lub pilot, który służy pomocą przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z odprawą. W przypadku, kiedy grupa podróżuje bez pilota (który czeka w kraju docelowym), uczestnicy powinni pamiętać o zgłaszaniu się do odpraw przed wejściem na pokład samolotu na trasie przelotów odpowiednio wcześniej (min. 15 minut przed wyznaczonym tzw. „boarding time”). Uczestnicy imprez organizowanych przez LogosTour mogą skorzystać ze specjalnych taryf na noclegi w Warszawie (w hotelu Logos, Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33), a także na parking długoterminowy w pobliżu lotniska (z transportem taksówką przed halę odlotów i spod hali przylotów). Ewentualne zapotrzebowanie prosimy zgłosić pisemnie przy zawieraniu umowy. Potwierdzenie prześlemy wraz z "Informacjami uzupełniającymi".
 • JAKA JEST WYMAGANA MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Realizacja imprezy jest uzależniona od udziału w niej wymaganej liczby uczestników. Minimalna liczba uczestników, przy których wycieczka może być zrealizowana, to przy imprezach samolotowych – 16 osób. W przypadku niektórych wycieczek (wykaz w biurze), odbędą się one, gdy na liście chętnych do wyjazdu znajdzie się min. 25 osób. Podczas większości naszych wycieczek, grupie towarzyszy polskojęzyczny pilot, zarówno w czasie przelotu, jak i w trakcie realizacji programu. W wyjątkowych przypadkach piloci towarzyszą grupie tylko za granicą (od chwili przylotu do kraju docelowego do chwili wylotu z kraju docelowego). Naszych pilotów staramy się wybierać z grona najbardziej doświadczonych, profesjonalnych osób, charakteryzujących się także dużymi zdolnościami organizacyjnymi i komunikatywnością. W pakiecie większości imprez są również usługi miejscowych przewodników, gwarantujących najlepsze poznanie odwiedzanych rejonów. W przypadku, gdy lokalny przewodnik posługuje się językiem obcym, pilot towarzyszący grupie spełnia funkcję tłumacza.
 • JAK UBEZPIECZYĆ SIĘ NA CZAS WYCIECZKI SAMOLOTOWEJ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Uczestnicy wycieczki ubezpieczeni są w TU Signal Iduna Polska S.A. w zakresie: kosztów leczenia (łącznie z assistance i kosztami ratownictwa, z rozszerzeniem ochrony na następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych oraz  aktywności sportowe oferowane przez LogosTour w ramach uczestnictwa w imprezie turystycznej), następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu. Sumy ubezpieczenia: koszty leczenia 35000 EUR, trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 16000 PLN, śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 16000 PLN  oraz bagaż 1800 PLN. Dla krajów europejskich i państw Basenu Morza Śródziemnego sumy te wynoszą: koszty leczenia 15000 EUR, trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7000 PLN, śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7000 PLN, bagaż 800 PLN. W razie korzystania z pomocy medycznej (leczenie ambulatoryjne) czy zakupu lekarstw istnieje konieczność uiszczenia opłaty z własnych środków, a zwrot z ubezpieczenia następuje po powrocie do kraju po przedstawieniu oryginałów rachunków i pod warunkiem, że nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela. Zaleca się mieć pewną, żelazną rezerwę na taką okoliczność, aby uniknąć skomplikowanego załatwiania pożyczki od polskiego konsulatu za granicą. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia bagażu dotyczy wyłącznie zawartości (nie dotyczy uszkodzeń walizki, torby). Umową ubezpieczenia bagażu nie są objęte m.in.: pieniądze, bilety i karty kredytowe, biżuteria i sprzęt sportowy. W zakresie ubezpieczenia przedmiotów tj. telefon przenośny, sprzęt fotograficzny i komputerowy oraz sprzęt audio-video odpowiedzalność Ubezpieczyciela jest ograniczona do 50% sumy ubezpieczenia. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia i ewentualne wykupienie dodatkowej polisy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia większego ryzyka (m.in. wyczynowe uprawianie sportów). Sugerujemy także rozważenie wykupienia indywidualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, powstałych w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej przez ubezpieczonego w trakcie jego podróży zagranicznej. Za dodatkową opłatą możliwe jest również wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania podróży (możliwe w ciągu 5 dni od podpisania umowy).
 • JAKIE SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE PASZPORTU I WIZ PODCZAS WYCIECZKI SAMOLOTOWEJ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Uczestnicy wszystkich organizowanych przez LogosTour wycieczek muszą mieć ważny paszport (nie dotyczy obywateli polskich podróżujących do krajów UE).. Większość państw wymaga co najmniej 6-12-miesięcznej ważności paszportu od chwili wyjazdu z danego kraju. Prosimy odpowiednio wcześniej sprawdzić datę ważności paszportu oraz, czy w paszporcie są wolne strony na wizy i pieczątki (wolne strony są wymagane również przez władze krajów, do których obywatele RP jeżdżą bez wiz). W przypadku posiadania starych paszportów (z granatową okładką), usilnie zalecamy wymianę takiego dokumentu na nowy, jeżeli jest uszkodzona strona ze zdjęciem. W uwagach do kolejnych programów imprez, które są umieszczone w katalogu, znajdują się informacje o obowiązujących w danym kraju przepisach wizowych. W przypadku wiz wydawanych w Polsce, na kilka tygodni przed wyjazdem LogosTour pośredniczy w załatwianiu wszelkich formalności. W tym celu niezbędne jest zdeponowanie w biurze paszportu na ok. 30 dni przed podróżą. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy planowaniu ewentualnych, innych wyjazdów, gdyż zwrot paszportu następuje dopiero na lotnisku, przed wylotem na wycieczkę. Jeżeli uczestnik nie posiada polskiego paszportu, prosimy o poinformowanie o tym w momencie podpisywania umowy. W przypadku obcokrajowców proces uzyskania i ceny wiz mogą być inne niż podane w katalogu. Obcokrajowcy są zobowiązani do sprawdzenia przepisów wizowych we własnych placówkach dyplomatycznych oraz wyrobienia wiz we własnym zakresie.
 • JAK DUŻY BAGAŻ MOŻNA ZABRAĆ NA WYCIECZKĘ SAMOLOTOWĄ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow

  Maksymalna waga bagażu to zwykle: 20 kg bagażu głównego + 5 kg bagażu podręcznego (dozwolone wymiary 20x45x50 cm) na osobę. Nadbagaż podlega dodatkowej opłacie. Ze względu na objazdowy charakter naszych wycieczek apelujemy o zabieranie jak najmniejszego bagażu, najlepiej torby lub walizki na kółkach (w wielu miejscach brak jest bagażowych). Wiele towarzystw lotniczych odmawia przewożenia walizek i toreb niezaopatrzonych w zamki lub kłódki (jeśli nie mają fabrycznego zamknięcia), które przydadzą się także, gdy bagaż zostawiany jest w pokoju hotelowym. Każda sztuka bagażu powinna mieć przywieszkę z nazwiskiem i adresem podróżnego; gdy walizka zaginie na którymś lotnisku, łatwiej będzie można ją odnaleźć. Na niektóre imprezy (np. te, w których programie jest wycieczka safari) warto wziąć dodatkową, lekką torbę, do której można zapakować rzeczy niezbędne podczas krótkiego, np. 2-3-dniowego wyjazdu. Generalnie zawsze przyda się także mały plecak na codzienne wędrówki (na butelkę z napojem, kamerę, plan okolicy, wilgotną ściereczkę); mała kłódeczka pozwala go bezpiecznie zamknąć, gdy jest noszony na plecach.

   

  W czasie podróży samolotem, niezależnie od linii lotniczej i trasy, nie można niestety wykluczyć utraty lub uszkodzenia bagażu. Sposób zgłaszania roszczeń w stosunku do linii lotniczej oraz wysokość odszkodowania określają międzynarodowe przepisy ruchu lotniczego (Konwencja Warszawska). Prosimy jednak pamiętać, że podstawą takich roszczeń jest formularz PIR (Property Irregularity Report), który należy wypełnić na lotnisku natychmiast po stwierdzeniu zaginięcia bagażu. Dodatkowo należy zachować bilet lotniczy, odcinki karty pokładowej oraz potwierdzenie nadania wraz z numerem bagażu, które otrzymuje się podczas odprawy (dopilnować, by każdy uczestnik otrzymał swój odcinek). W przypadku zaginięcia bagażu można również domagać się od linii lotniczej zwrotu wydatków poniesionych na kupno niezbędnych rzeczy pierwszej potrzeby. Wymagane jest wtedy przedstawienie rachunków potwierdzających dokonanie zakupu. Dlatego też warto do bagażu podręcznego, zabieranego do kabiny pasażerskiej, zapakować rzeczy najpotrzebniejsze i najcenniejsze - dokumenty, lekarstwa, pieniądze, aparaty fotograficzne, kamery. Podczas dalekich imprez odradzamy zabieranie ze sobą kosztowności, cennych przedmiotów oraz zbędnych podczas podróży dokumentów. Staramy się Państwu przekazać niezbędne informacje o podstawowych przepisach obowiązujących w danych liniach lotniczych oraz w krajach, do których Państwo z nami wyjeżdżacie. Informujemy jednak, że czasami zawiadomienie to może nastąpić w ostatniej chwili. Wynika to z wprowadzanych przez przewoźników lotniczych częstych zmian w przepisach, powodowanych zagrożeniem atakami terrorystycznymi. W związku z tym rekomendujemy również indywidualne sprawdzenie przez Państwa wymogów - co do przepisów obowiązujących w danych liniach lotniczych – związanych z objętością, wagą i zawartością bagażu.

 • JAK WYGLĄDA ZAKWATEROWANIE PODCZAS WYCIECZKI SAMOLOTOWEJ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Podana w katalogu LogosTouru kategoryzacja (liczba gwiazdek) obiektów jest określona na podstawie międzynarodowego systemu oznakowania kategorii hoteli (OHG) lub oficjalnej kategoryzacji obowiązującej w danym kraju. Nasza oferta jest przygotowana głównie na bazie pokoi 2-osobowych. Uczestnik wykupujący pojedyncze miejsce musi liczyć się z dopłatą do pokoju 1-osobowego lub – zależnie od sytuacji i możliwości – zakwaterowania z inną osobą (pkt 4 Warunków Uczestnictwa). Jeżeli uczestnik życzy sobie mieszkać w pokoju 1-osobowym, prosimy o poinformowanie nas o tym już podczas zawierania umowy. Wysokość dopłaty do pokoju 1-osobowego jest podana przy opisie każdej trasy. Pokoje 3-osobowe polecamy głównie osobom podróżującym z dzieckiem, gdyż w praktyce hotele oferują pokój 2-osobowy, do którego wstawiane jest trzecie, mniejsze łóżko. W zależności od miejscowej praktyki, hotele włączają klimatyzację najczęściej tylko w najcieplejszej porze roku, a ogrzewanie - w najzimniejszej. Zgodnie z praktyką międzynarodową, pokoje w hotelach można zajmować przeważnie od godziny 14, natomiast opuszczać do godz. 12 w dniu wyjazdu. Jeżeli wyjazd grupy ma nastąpić dopiero wieczorem, zazwyczaj staramy się o zgodę na pozostawienie kilku pokoi, służących wszystkim uczestnikom do umycia się czy przebrania.
 • JAK DOBRAĆ UBRANIE I OBUWIE BY KOMFORTOWO CZUĆ SIĘ NA WYCIECZCE SAMOLOTOWEJ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Na wyjazd warto dobrać garderobę biorąc pod uwagę cel podróży, porę roku i klimat. Ciepła kurtka chroniąca też przed deszczem, peleryna zamiast parasola, nieprzemakalne buty przydadzą się w krajach chłodniejszych. Warto pamiętać o ubraniu na zmianę. Do kraju tropikalnego należy zabrać strój okrywający ramiona, kolana, często głowę. Strój taki jest wymagany także w kościołach, świątyniach i meczetach. W wielu hotelach (np. w Azji) jest basen, warto więc zabrać kostium kąpielowy i czepek. Trzeba kupić krem chroniący skórę w tropikach o wysokim faktorze przeciwsłonecznym, min. 20-30. Gdy w programie są przewidziane uroczyste okazje (np. sylwester) – warto pomyśleć o zabraniu bardziej eleganckiej garderoby. Bardzo ważne jest wygodne obuwie (ale nie nowe, bo może to być ryzykowne), gdyż podczas większości naszych wycieczek objazdowych chodzenia jest sporo. Do gorących krajów warto zabrać sandały, do zimniejszych – obuwie kryte i nieprzemakalne. Nie zapomnieć o plastrach na odciski i parze obuwia na zapas oraz „klapkach” do hotelu. Przydadzą się plastikowe sandałki (plaża, basen, prysznic) i okulary przeciwsłoneczne.
 • JAK WYGLĄDA WYŻYWIENIE PODCZAS WYCIECZKI SAMOLOTOWEJ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  Posiłki wliczone w cenę imprezy są wymienione w programie. Napoje do posiłków zwykle nie są ujęte w cenie. Z uwagi na charakter naszych imprez nie możemy zagwarantować w trakcie pobytu specjalnych posiłków (np. dietetycznych, wegetariańskich).
 • CZY JEST MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA DODATKOWYCH WYCIECZEK PODCZAS IMPREZY SAMOLOTOWEJ Z LOGOSTOUR?
  slidedown arrow
  W programach imprez podajemy informacje o atrakcjach, z których uczestnicy mogą skorzystać za dodatkową opłatą. W niektórych imprezach wymagany jest udział określonej liczby chętnych (na wycieczki - najczęściej min. 10 osób). Jeżeli udział w dodatkowej wycieczce wymaga wcześniejszego zgłoszenia, informacja taka znajduje się przy opisie trasy.
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów