× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

Królestwo dywanów

×
LogosTour
12-05-2017
Ręcznie tkane dywany są najsłynniejszym wyrobem artystycznego rzemiosła Azerbejdżanu. Tkanie dywanów ma tu bardzo starą tradycję, na terytorium Azerbejdżanu dywany wyrabiano jeszcze na długo do naszej ery. Dywany wyrabiane na terenie Azerbejdżanu cieszyły się ogromnym powodzeniem w Europie, gdzie były one przedmiotem luksusowym i podkreślały status majątkowy ich posiadacza. Przedstawiali je na swoich obrazach malarze europejscy. Do takich obrazów należą np. „Madonna z Dzieciątkiem” i „Tryptyk Marii z Dzieciątkiem” Hansa Memlinga, „Ambasadorowie” Hansa Holbeina-Młodszego, „Madonna kanonika van der Paele” – Jan Van Eycka.

Jak opisać azerbejdżański dywan?
Jego trzeba zobaczyć, bowiem zebrał on w sobie różnokolorową paletę barw Azerbejdżanu – błękit nieba i zieleń lasów, gęste cienie na skłonach skał i biel pokrytych śniegami szczytów gór. Magicznie przelewające się barwy dywanu zachowały w sobie rubinowy blask ziaren granatu, złocisty połysk pigwy, miedź szafranu i liliowe odcienie winogron. Niewyczerpane bogactwo barw, niepowtarzalne wzory, polot twórczej fantazji i mistrzostwo tkaczy, oto czym jest azerbejdżański dywan.

Wyrób dywanów stal się w Azerbejdżanie częścią rodzinnej tradycji, którą przekazuje się zarówno ustnie jak i drogą praktycznego doskonalenia umiejętności. Wiosną i jesienią mężczyźni strzygą owce, a w tym samym czasie i latem kobiety zbierają wszystko do wyrobu barwników, które są zwykle pochodzenia roślinnego. Tkanie odbywa się głównie zimą i tkają dywany przede wszystkim kobiety. Matki i babcie nauczają tej sztuki swoje córki i wnuczki. Warto zobaczyć jak wygląda samo tkanie. Ci którzy tego nigdy nie widzieli, mogą się naocznie przekonać jak żmudnym, pracochłonnym, wymagającym wielkiej cierpliwości i zręczności rąk jest to zajęcie. Tradycje tkania dywanów   w Azerbejdżanie są ściśle związane z miejscowymi obyczajami. Dywany są szeroko wykorzystywane do ozdabiania domów, pokojów, mebli. Tkane są specjalne rodzaje dywanów dla celów modlitewnych, wesel czy ceremonii pogrzebowych.

Według techniki wykonania azerbejdżańskie dywany wykonane z wełny dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza to dywany ze strzyżoną wełną na dywanie (dywany „z włosem”) - xovlu xalçalar gdzie węzły zaplata się na osnowę i tworzą one miękką, włosistą powierzchnię dywanu. Dla ich wykonania stosuje z się 2 techniki tkania. Druga kategoria to dywany gładkie „bez włosia” - xovsuz xalçalar, w których nici wątku i osnowy przeplata się na różne sposoby. Dla tej kategorii stosuje się 7 technik tkania. Zależnie od cech technicznych i artystycznych obie te kategorie dzielą się na 4 regionalne grupy, a te na podgrupy.

Dużą część azerbejdżańskich  dywanów stanowią dywany jedwabne. Przez długie wieki ziemie Azerbejdżanu  słynęły z produkcji jedwabiu i wyrobu tkanin jedwabnych, bardzo cenionych na rynkach Europy. Najbardziej znanymi ośrodkami jedwabnictwa w Azerbejdżanie były okolice miast Şamaxı i  Şəki.
W połowie lat 90-tych pojawiła się moda na azerbejdżańskie dywany portretowe. Stanowią one wyjątkowo efektowny prezent i w ostatnich latach wielu przywódców państw i głów panujących odwiedzających Azerbejdżan otrzymało w darze dywan ze swoim portretem.   

W 2010 r. tradycyjna sztuka tkania azerbejdżańskich dywanów została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Odwiedź z nami Şamaxı i  Şəki. - Azerbejdżan
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów