× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

kościoły wykute w skałach

×
LogosTour
01-02-2019
Etiopia słynie z pięknych, zabytkowych budowli, takich jak katedra w Aksum czy twierdza Fasil Ghebbi w Gonderze. Najbardziej fascynujący cud architektury znajdziemy jednak w małym miasteczku Lalibela na północy kraju.

Na tych, którzy wyruszą w podróż do Lalibeli czeka zapierający dech widok jedenastu monumentalnych kościołów wykutych w skale. Każdy z nich powstał w litym bloku granitu.

Ichhistoria sięga XII wieku, kiedy miasto to nosiło nazwę Roha, a panowanie nad nim przejął cesarz Lalibela wywodzący się z dynastii Zagwe. Budowa kościołów miała mu zapewnić wsparcie Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego i umocnić jego pozycję. Cesarz chciał stworzyć w Etiopii Ziemię Świętą. Zamiast kopii świątyń, które cesarz zobaczył w Jerozolimie, powstały jednak unikalne budowle, które do dziś budzą zdziwienie i zachwyt. Ciężko uwierzyć w to, że monumentalne kościoły z których najwyższy mierzy ponad 12 metrów wysokości powstały za pomocą dłut i młotów. Plan cesarza zadziałał. Stworzenie tego świętego miejsca oraz fakt, że sam poświęcił swoje życie religii przyniosły mu przychylność patriarchów Kościoła i pomogły pozostać przy panowaniu przez 20 lat. Gdy abdykował, przeprowadził się do jaskini i został pustelnikiem. Na jego cześć Roha zmieniło nazwę na Lalibela.

Sekret tego, jak powstały te fascynujące budowle Lalibela zapisał na jednej z kolumn w kościele Bet Maryam. Kolumna pozostaje jednak zakryta, a wiedza ta dostępna jest tylko dla opiekujących się kościołami mnichów.

UNESCO, które objęło to niezwykłe miejsce ochroną w 1978 roku, podzieliło kościoły na trzy grupy: Północną i Wschodnią, w których skład wchodzi po 5 kościołów i Zachodnią, w której znajduje się jeden – Kościół Świętego Grzegorza, uważany za najlepiej wykonany i najlepiej zachowany w Lalibeli. Ich dachy znajdują się na poziomie otaczającego kompleks terenu, dlatego aby dostać się do środka trzeba zejść schodami w dół. Każdym z kościołów opiekuje się jeden mnich, który wita wiernych przy wejściu. Są one połączone tunelami i wykutymi w skale przejściami. Podczas gdy niektóre mają proste wnętrza, w innych podziwiać można malunki ścienne. Szczególną uwagę zwracają również misternie wykute w skale okna. Za najważniejszy uważany jest kościół Biete Medhane Alem należący do Grupy Północnej. To w nim bowiem znajduje się Krzyż Lalibeli. Jest to prawdopodobnie największy monolityczny kościół na świecie.

W kościołach od momentu ich powstania do dziś codziennie odbywają się nabożeństwa. Życie toczy się tu wokół religii. Dla Etiopczyków pielgrzymka do Lalibeli ma taką samą wagę jak pielgrzymka do Jerozolimy. Wierni często zmierzają do tego trudno dostępnego miasteczka na piechotę – poświęcając dni a nawet tygodnie, aby móc pomodlić się w jednym z najważniejszych miejsc Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Każdego roku Lalibelę odwiedza 80 – 100tys. pielgrzymów. Podróżując przez Etiopię warto do nich dołączyć, nie tylko po to aby zobaczyć jedne z najbardziej fascynujących budowli świata, ale też poczuć niezwykłą, mistyczną atmosferę tego miejsca.

Poznaj Etiopię z LogosTour
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów