× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

Etiopia – Kultura i zwyczaje 8 plemion

×
23-08-2017
Południowe krańce Etiopii należą do terenów najbardziej odizolowanych od cywilizacji w Afryce. Sprzyja temu odgrodzenie ich wysokimi pasmami gór i trudnymi do przebycia pustyniami. W dalszym ciągu w tym miejscu żyją rdzenne plemiona etiopskie, a wśród nich najbardziej znani - Mursi. Ta mozaika kulturowa zachowała swoją niespotykaną odrębność, pomimo upływu kolejnych setek lat.

Mursi - wizytówka naturalnych plemion Afryki

Cechą charakterystyczną dla wyglądu przedstawicielek plemiona Mursi są gliniane talerzyki w wargach. Im są one większe, tym bardziej atrakcyjna jest kobieta. Aby dostać się do jednej z wiosek Mursi, należy ustalić z wodzem cenę i zapłacić za wstęp. Płaci się także za zdjęcia z tubylcami (2 biry od jednej osoby na zdjęciu), co jest głównym źródłem ich zarobku. To lud żyjący głównie z pasterstwa. 

Plemię Hamer

Hamerowie są ludem przyjaznym dla turystów, znacznie bardziej niż w przypadku plemienia Mursi. W ich kulturze mężczyźni i kobiety splatają włosy w drobne warkoczyki, a ciemną skórę pokrywają specyficznym pudrem, sporządzanym ze zjełczałego masła zmieszanego z rudą glinką. Tą samą mazią pokrywają swoje włosy.

Kraina Konso

Plemię Konso żyje w dolinie Omo, głównie z rolnictwa. Na zielonych terenach na południu Etiopii uprawiają warzywa, owoce oraz zboże, w tym głównie sorgo, które wykorzystywane jest do produkcji gęstego lokalnego piwa lub przerabiane na mąkę. Mieszkają w okrągłych chatach wśród bazaltowych wzgórz, na płaskowyżu położonym na wysokości 1500-2000 m n. p. m. Właściwie jest to lud lub grupa etniczna, która przybyła na tereny Etiopii mniej więcej 500-1000 lat temu. Lud Konso posługuje się językiem kuszyckim oraz Ma bogatą wiedzę w zakresie rolnictwa. Ich wsie otaczają kamienne tarasy, które są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Górskie plemię Dorsi

W wysokich górach, w przypominających głowę słonia chatach z bambusa, żyją przedstawiciele plemienia Dorsi. Przez cały czas w ich domostwach na palenisku płonie ogień. Wnętrza chaty składają się z części sypialnianej, gościnnej, spiżarni i obórki dla zwierząt. Dorsi mieszkają pod jednym dachem ze zwierzętami i wzajemnie się ogrzewają w chłodne noce. Trudnią się rolnictwem, hodowlą zwierząt i tkactwem.

Lud Oromo

Południową Etiopię oraz przyległe tereny północnej Kenii zamieszkuje grupa plemion kuszyckich, nazywanych ludem Oromo lub Galla. Przywędrowali oni w te rejony w XV wieku z terenów dzisiejszej Somalii. Podstawą gospodarki Oromów jest hodowla zwierząt, a u wschodnich plemion - również rolnictwo. Lud ten posługuje się własnym językiem - oromo.

Lud pasterski Suri

Plemię Suri obejmuje około 20 różnych szczepów, z których każdy liczy od kilku do kilkudziesięciu tysięcy członków. Poszczególne plemiona są unikalne pod względem kultury, a nawet fizjonomii. Kobiety z plemienia Suri są uznawane za najbardziej urodziwe w całej Etiopii. Są wysokie i szczupłe. Lud Suri wiedzie osiadłe życie na terenach na granicy z Sudanem Południowym. Chaty członków tego plemienia mają kształt ula i budowane są na zboczach wzgórz. Także i w tym przypadku kobiety dla urody wkładają sobie w dolną wargę gliniane krążki o dużej średnicy.

Plemię Bodi

To niewielkie plemię w Etiopii, liczące około 35 tys. osób. Ciekawostką z nim związaną jest to, że chłopców tuczy się u nich ponad miarę mieszanką bydlęcej krwi, mleka i miodu. Im większy brzuch ma chłopiec czy mężczyzna, tym jest bardziej przystojny w oczach tubylców. Pokaźne ciało z nadwagą jest oznaką zdrowia, sukcesu i zamożności. Plemię Bodi zamieszkuje na kenijsko-etiopskim pograniczu doliny rzeki Omo.

Ucywilizowane plemię Ari

Tym, co zdecydowanie wyróżnia plemię Ari, jest życie w cywilizowany sposób. Członkowie plemienia korzystają z nowoczesnej edukacji i zdobyczy techniki. Jest ich około 60 tys. i żyją pomiędzy terenami władanymi przez plemiona Mursi i Bodi a miasteczkiem Jinka. Prowadzą spokojne życie i na co dzień zajmują się rolnictwem, hodowlą zwierząt i handlem.

Turystom z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych albo z niezwykle nowoczesnej Japonii trudno jest uwierzyć, że na Ziemi są jeszcze miejsca, w których nie ma elektryczności, bieżącej wody i żywności pod dostatkiem. Etiopia jednak taka właśnie jest, a jej plemiona żyją znacznie bliżej natury niż my.

Poznaj każde z 8 plemion wraz z LogosTour: Etiopia wycieczka
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów