× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

Winny tunel Gvirabi

×
05-03-2018
W 1959 r., gdy Gruzja była pod władzą sowiecką, nieopodal miasteczka Kwareli, zaczęto drążyć ogromny tunel w górach Wielkiego Kaukazu . Jego budowę zakończono w 1965 r.  Łącznie wydrążono 15 tuneli o łącznej długości około 7700 metrów – dwa długie równolegle tunele i 13 łączących się z nimi tunelów bocznych. Prawdopodobnie miał być to obiekt wojskowy. Nie ma jednak dokładnych informacji jakie miało być jego przeznaczenie. Do jego militarnego wykorzystania jednak nie doszło. Z czasem zaczęto wykorzystywać ten obiekt jako piwnice winne, przechowując w nim wino. W czasach sowieckich przechowywały tu wino państwowe firmy winiarskie. Prywatnych firm winiarskich oczywiście wówczas nie było. 
 
Po rozpadzie Związku Radzieckiego obiekt zaczął podupadać. W 2004 r. gruzińska firma winiarska kupiła tunel, po czym przeprowadziła jego gruntowny remont. Obecnie tunel, który nosi nazwę Gvirabi, jest udostępniony do zwiedzania.
 
Przez cały rok w tunelu panuje stała temperatura 13 °C - 14 °C i stała wilgotność. Przechowuje się w nim ogromne ilości wina – 6 milionów litrów w beczkach i cysternach oraz około 25 tysięcy butelek. Oprócz wina firma Khareba  wyrabia też brandy i wina musujące. Lato w Kachetii jest bardzo upalne. Wchodząc jednak do tunelu nawet gorącym latem  warto brać ze sobą coś cieplejszego. Na miejscu udostępniane są też pledy, aby można było się ogrzać.
 
W tunelu znajduje się małe muzeum z eksponatami związanymi z gruzińskim winiarstwem oraz sala gdzie przeprowadzane są degustacje. W czasie degustacji jest okazja nie tylko do spróbowania wina, ale również  miejscowych serów, miodu, orzechów czy oleju z pestek winogron oraz chleba. Przy wejściu do tunelu znajduje się sklep firmowy gdzie można kupić wino.
 
Z tunelu można wjechać windą do mieszczącej się 50 metrów powyżej restauracji. Jeszcze wyżej znajduje się wieża i placyk widokowy skąd otwiera się efektowny widok. 
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów