TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY I TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY I TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY

Informujemy, że na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334) od dnia 26.11.2016 r. pobierane są obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny od każdego Uczestnika/Podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej i odprowadzane do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wraz z deklaracją za dany miesiąc do 21 dnia miesiąca następującego po danym okresie.
 
Obecnie na podstawie Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) art. 36 ust. 9 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2372) w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny od 1 stycznia 2021 r. pobierane są składki w wysokości:

  • 15 zł za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego (z wyłączeniem imprez turystycznych na terytoriach krajów mających lądową granicę z RP, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także imprez turystycznych na terytorium RP),
  • 13 zł za imprezy turystyczne na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż loty czarterowe;
  • 10 zł za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż loty czarterowe (z wyłączeniem imprez turystycznych na terytoriach krajów mających lądową granicę z RP, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także imprez turystycznych na terytorium RP);
  • 5 zł za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa (z wyłączeniem imprez turystycznych na terytoriach krajów mających lądową granicę z RP, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także imprez turystycznych na terytorium RP),
  • 2 zł za imprezy turystyczne na terytorium krajów mających lądową granicę z RP, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium RP.

Więcej informacji  na: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2372

Informujemy również, że na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) art. 15kc ust. 12 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2379) w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy od 1 stycznia 2021 r. pobierane są obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy od każdego Uczestnika/Podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej. Składki te są odprowadzane do Turystycznego Funduszu Pomocowego na zasadach określonych w ww. ustawie.  Składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy są pobierane  w takiej samej wysokości jak, odpowiednie składki wymienione w niniejszym komunikacie powyżej, na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Więcej  informacji  na: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2379

footer-phone
Infolinia i rezerwacja:
801 011 864
pon.-pt.: 9:00 - 17:00
sob.: NIECZYNNE
footer-pin
Oddziały i biura sprzedaży LogosTour: