× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

Tajemnica Wyspy Wielkanocnej

×
28-12-2017
Choć Wyspa Wielkanocna jest jedną z  najbardziej odizolowanych wysp na świecie (od najbliższej zamieszkanej wyspy dzieli ją 2078km, a od wybrzeża Chile – 3600km), jest też jedną z najbardziej znanych. Wszystko za sprawą 887 tajemniczych posągów.

Pierwsi mieszkańcy nazwali wyspę Rapa Nui. Przybyli na nią około 300-400 roku. Nazwę Paaseiland, czyli Wyspa Wielkanocna, nadali jej holenderscy odkrywcy, którzy dotarli tu właśnie w Wielkanoc 1722 roku. Niecałe pół wieku później na wyspę przybyła hiszpańska ekspedycja, która wyruszyła z Peru i zastała na miejscu populację liczącą około 3000 osób. Cztery lata później, kiedy na wyspę przypłynęli Brytyjczycy, mieszkańców było już jedynie około 600 (w tym tylko 30 kobiet). Ich liczba pomniejszyła się najprawdopodobniej w wyniku wojny domowej. Do 1877, w wyniku epidemii czarnej ospy, populacja liczyła zaledwie 111 osób. W 1888 Wyspa Wielkanocna została przyłączona do Chile, a jej mieszkańcy stali się obywatelami tego kraju.

Monolity odkryte na wyspie zostały wykonane przez zamieszkujących ją Polinezyjczyków pomiędzy 1100 a 1500 rokiem n.e. Utworzono je z ogromnych, wulkanicznych skał. Materiału plastycznego dostarczał mieszkańcom kamieniołom Rano Raraku. To właśnie w jego okolicy znajduje się spora część figur. W większości były one jednak transportowane w różne miejsca na wyspie – najprawdopodobniej  toczono je na balach w miejsce przeznaczenia i stawiano do pionu za pomocą lin. Mają one średnio 4 metry wysokości i ważą 13 ton. Początkowo wydawało się, że rzeźby przedstawiają jedynie głowy. Próby przemieszczenia ich w celach badawczych odsłoniły jednak ukryte pod ziemią ciała. Z czasem nanoszona na wyspę ziemia pochowała bowiem spore części tych zagadkowych pomników.

Wciąż nie  jest jasne, dlaczego Polinezyjczycy zbudowali słynne posągi, nazywane również moai. Powstało na ten temat wiele teorii. Według jednej z nich, posągi wyznaczały miejsca pochówku. Mieszkańcy mieli za pomocą czerwonego pigmentu, którego używali do malowania swoich twarzy, malować także posągi. Czerwona farba miała pełnić ważną rolę podczas ceremonii pogrzebowych. Legenda, którą mieszkańcy przekazali przybyłym na wyspę Europejczykom głosi natomiast, że wyspą rządził kiedyś wódz Hotu Matu. Po jego śmierci, wyspa została podzielona przez jego sześciu synów. Stawiane na niej posągi miały mieć moc przechwytywania many, czyli nadnaturalnych mocy wodza i przyczyniać się do lepszych zbiorów.

Choć słynne posągi moai to bez wątpienia największa atrakcja Wyspy Wielkanocnej, na turystów czeka tu również wyjątkowy krajobraz, powstały w wyniku erupcji wulkanów. Podziwiać można tu między innymi piękne jaskinie i najwyższy szczyt wyspy – Terevaka.

Wyspa Wielkanocna pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych i zagadkowych miejsc na Ziemi. Choć ze względu na to, że jest odizolowana od reszty świata, nie jest łatwo na nią trafić, to zdecydowanie warto wybrać się w podróż śladami Polinezyjczyków i zobaczyć niezwykłe wyroby ich kultury, które do dziś są obiektem badań i zaprzątają głowy wielu archeologów.

Sprawdź wyjazdy do Chile oraz wyspy wielkanocnej
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów