× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

„Sunkar” to w języku kazachskim sokół.

×
20-03-2018
„Sunkar” to w języku kazachskim sokół. Taką właśnie nazwę nosi położone nieopodal miasta Ałmaty sanktuarium dla drapieżnych ptaków. Od ponad 25 lat w ośrodku Sunkar hodowane są ptaki takie jak sokoły, orły przednie i puchacze. Wiele zwierząt żyjących w sanktuarium to gatunki zagrożone. Ptaki drapieżne, a przede wszystkim orzeł przedni, pełnią ważną rolę w kulturze stepów Azji Środkowej. 
 
 
Na tutejszych stepach od ponad 3000 lat kultywuje się tradycję sokolnictwa – polowań z udziałem drapieżnych ptaków. Ten rodzaj polowań idealnie sprawdza się na otwartej przestrzeni stepu i jest jedną z najstarszych metod polowania. Historia sokolnictwa sięga czasów Scytów – koczowniczych ludów, które zamieszkiwały Azję Zachodnią i Środkową od schyłku VIII wieku p.n.e. To w ich nagrobkach odnaleziono pierwsze malunki przedstawiające myśliwych w towarzystwie ptaków. Niedaleko położonego na zachodzie Kazachstanu miasta Aktobe odkryto szczątki myśliwego, który został pochowany razem z orłem przednim. Jest to najczęściej występujący w tym rejonie drapieżny ptak, który jest również najczęściej wykorzystywany podczas polowań.
 
 
Trenowanie dzikich ptaków na potrzeby polowań uważane jest w Azji za sztukę. Sekrety sokolnictwa przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Schwytane młode orły są tresowane przez sokolników.  Ptak musi przyzwyczaić się nie tylko do myśliwego, ale też do jego konia oraz obecnych podczas polowań psów. Musi również nauczyć się, aby przyjmować pokarm tylko z ręki swojego właściciela. Zanim po raz pierwszy wyruszy na prawdziwe polowanie, będzie trenował chwytając wypchanego lisa. Po około dziesięciu latach spędzonych u boku myśliwego, ptaki są wypuszczane na wolność, gdzie rozmnażają się i wychowują potomstwo. Wielu doświadczonych sokolników mówi o głębokiej więzi, jaka wiąże ich z tresowanymi przez nich orłami.
 
 
Polowania odbywają się jedynie w okresie zimowym – wtedy grube futra zwierząt są dla Kazachów najcenniejsze. Szyje się z nich między innymi słynne futrzane czapki – obowiązkowy element ubioru każdego myśliwego. Gdy tylko spadnie pierwszy śnieg, myśliwi wyruszają w pogoń za zwierzyną, każdego dnia przemierzając wiele kilometrów. Muszą radzić sobie nie tylko z trudnymi warunkami, ale też z samotnością. To dlatego sztuka ta jest coraz mniej popularna wśród młodszych pokoleń Kazachów.
 
 
Sokolnictwo uważane jest za jeden z najważniejszych elementów Kazachskiej kultury, a tradycja przetrwała tysiące lat. Dziś pojawiają się obawy, że sztuka ta wymiera. Tradycyjnych sokolników jest w tym rejonie już tylko 70. Ich zmagania można obserwować podczas festiwali poświęconych sokolnictwu. Myśliwi ubrani w tradycyjne stroje, w towarzystwie fascynujących zwierząt stanowią niesamowity widok, który warto zobaczyć na własne oczy. 


Sprawdź wycieczki do Kazachstanu z Logostour na stronie https://logostour.pl/kraje/kazachstan
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów