× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

Poznaj legendę Tadż Mahal

×
LogosTour
15-06-2016
Zakazana miłość władcy Indii
Indyjski cesarz, Szachdżachan, był znany z licznych zwycięskich podbojów, rozszerzenia granic kraju i uwielbienia do monumentalnych budowli. Swoją potęgę i bogactwo pokazywał wznosząc kolejne pałace i bogato zdobione meczety. Jednak nie zawsze był tak wszechmocny. W wieku nastoletnim miał już wybraną przez ojca kandydatkę na żonę, choć serce młodzieńca rwało się do młodziutkiej córki pierwszego ministra, Ardźumand. Część podań twierdzi, że właśnie to popchnęło Szachdżachana do walki o władzę. W ciągu parę lat zasiadł na tronie i, zgodnie z tradycją, mógł wówczas pozwolić sobie na cztery żony i liczne konkubiny. Niezwłocznie poślubił Ardźumand, która zmieniła imię na Mumtaz Mahal – „Wybrankę Pałacu”.

Nierozłączna cesarska para
Cesarz tak bardzo umiłował Mumtaz, że stracił zainteresowanie swoją pierwszą żoną i nie zważał na piękności z haremu. Szachdżachan zabierał ukochaną wszędzie: towarzyszyła mu podczas wypraw wojennych , odwiedzała wraz z nim sojuszników i nadzorowała powstawanie kolejnych budowli. W ciągu 18 lat szczęśliwego małżeństwa Mumtaz powiła aż 14 dzieci. Ostatnie odebrało jej życie.

Ostatnie życzenie Mumtaz
Podczas jednej ze wspólnej wypraw cesarzowa zaczęła rodzić czternaste dziecko. Poród był ciężki i bardzo skomplikowany. Kiedy dziecko wreszcie otworzyło oczy i zapłakało, Mumtaz całkowicie opadła z sił. Cesarz wezwał najlepszych medyków z całego kraju, jednak żaden z nich nie był w stanie pomóc umierającej władczyni. Szachdżahan spędzał u boku ukochanej całe dnie i noce. Pewnego dnia Mumtaz przywołała go i przekazała mu swoje trzy ostatnie życzenia. Pierwsze, by już nigdy nie pokochał żadnej kobiety. Drugie – aby opiekował się ich dziećmi tak dobrze, jak ona. I ostatnie – zbudowanie pięknego grobowca, który odda siłę ich miłości. W chwilę potem wydała swoje ostatnie tchnienie. Cesarz posiwiał w ciągu jednej nocy i przez wiele dni milczał, nie jedząc i nie śpiąc. W kraju zapanowała powszechna żałoba.

Budowa Tadż Mahal
Szachdżachan sprowadził do Indii najlepszych architektów i inżynierów ze wszystkich stron świata. Przy budowli pracowało 20 tysięcy robotników z całej Azji Środkowej, a najbielszy marmur transportowało tysiąc słoni z kamieniołomów odległych o 350 km. Kamienie szlachetne zdobiły każdą ścianę. Prace trwały 20 lat, a gdy zostały ukończone, architektowi wyłupiono oczy, a robotnikom obcięto kciuki – tak, aby nigdy nie stworzyli drugiej tak pięknej budowli. Trumna z prochami Mumtaz spoczęła w jej grobowcu.

Legendy a historia
Opowieść o wielkiej miłości cesarza podważają historycy. Według nich wątpliwym jest, by władca najpierw wybudował grobowiec dla żony. Część naukowców twierdzi, że Tadż Mahal to tak naprawdę mauzoleum samego Szachdżachana. Mimo to większość mieszkańców Indii wierzy w romantyczną legendę o miłości tak wielkiej, że stworzyła jedną z najpiękniejszych budowli na świecie. Trumny Szachdżachana i Mumtz do dzisiaj leżą obok siebie.

Przejrzyj Wycieczki do Indii pod adresem https://logostour.pl/kraje/indie
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów