× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

Peru śladami Inków

×
Ink
28-02-2018
Cywilizacja Inków pojawiła się na terenie Peru na początku XIII wieku. Jak w przypadku wielu innych starożytnych kultur Ameryki Południowej, nie udało się dokładnie ustalić jej początków. Istnieje kilka legend, które przekazywali sami Inkowie, a które nawiązują do powstania tej fascynującej cywilizacji. Jedna z nich głosi, że na początku bóg Viracocha wyłonił się z Oceanu Spokojnego i dotarł do jeziora Titicaca, gdzie stworzył Słońce oraz różne grupy etniczne. Pierwsi ludzie zostali pochowani przez Viracocha i dopiero później ponownie wyłonili się ze strumyków i skał. Inkowie zostali ponownie powołani na świat przez boga słońca – Inti. Dlatego też uważali się za wybrańców – Dzieci Słońca, a swojego władcę za wcielenie boga Inti.
Na przestrzeni lat cywilizacja Inków rozprzestrzeniła się po niemal całej Ameryce Południowej – zbudowali oni ogromne Imperium, sięgające od Quito na północy, aż do Santiago na południu. Inkowie do historii przeszli przede wszystkim, jako wspaniali budowniczy. Ich niezwykłe budowle, wzniesione na stromych zboczach Andów, do dziś wzbudzają zachwyt. Które ze śladów Imperium Inków powinny się znaleźć na trasie twojej podróży przez Peru?

1.    Machu Picchu

Znana na całym świecie wizytówka Peru – to fascynujące miasto cieszy się taką popularnością wśród turystów, że w 2011 peruwiański rząd musiał ograniczyć liczbę odwiedzających do 2500 osób dziennie. Położone na wysokości ponad 2090 m n.p.m., górujące ponad doliną rzeki Urubamba miasto zbudowano podczas panowania Cesarza Pachacuti i było zamieszkane przez kapłanów, opiekunów świątyń, żołnierzy oraz przedstawicieli inkaskiej arystokracji. Po upadku cywilizacji Inków, dopiero w 1911 odkryto zaginione w górach miasto.

2.    Ollantaytambo

Ruiny Ollantaytambo leżą na samym początku popularnej trasy wspinaczkowej nazywanej Szlakiem Inków. Dawniej miasteczko to pełniło funkcję twierdzy oraz magazynów żywności. Legenda głosi, że miasto zostało podarowane przez Cesarza Pachacuti żołnierzowi Ollantaya, w nagordę za zdobycie dla niego dużych połaci ziemi. Żółnierz nieszczęśliwie zakochał się jednak w córce Cesarza, który z kolei nie mógł pozwolić na małżeństwo swojej córki z mężczyzną niższym stanem. Ollantaya porwał ukochaną do swojego miasta, którego następnie bronił przed atakami Cesarza wraz z grupą wiernych mu żołnierzy. Gdy jeden z nich okazał się zdrajcą i nocą otworzył bramy miasta, Ollantaya miał zostać przetransportowany do Cuzco – stolicy Imperium i tam stracony. Do egzekucji jednak nie doszło, ponieważ zanim Ollantaya dotarł do Cuzco, Cesarz Pachacuti zmarł. Dziś w Ollantaytambo można podziwiać doskonale zachowane mury oraz fragmenty budowli.

3.    Sillustani

Historia cmentarzyska Sillustani zaczyna się jeszcze przed powstaniem Imperium Inków. Początkowo było ono cmentarzyskiem plemienia Kolla, które chowało zmarłych w grobowcach rodzinnych w formie wież – chullpas. Kiedy w XV wieku Inkowie podbili te tereny, cmentarzysko zachowało swoje pierwotne przeznaczenie i było przez nich rozbudowywane. Choć chullpas można napotkać też w innych miejscach w Środkowych Andach, te w Sillustani są najbardziej spektakularne i najlepiej zachowane. Wieże sięgają nawet 12 metrów wyskości – ich wielkość miała odzwierciedlać status społeczny pochowanych w nich rodzin. Oprócz samego cmentarzyska, w Sillustani zachwyca również malowniczy krajobraz jeziora Umayo, wokół którego jest ono położone.
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów