× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

Niko Pirosmani

×
05-03-2018
Wielu malarzy za swego życia nie doczekało się uznania, zyskując prawdziwą sławę dopiero po śmierci. Taki los spotkał najbardziej znanego, gruzińskiego malarza Niko Pirosmani (Pirosmaniszwili). Ten samouk, porównywany do słynnego Henri Rousseau zwanego Celnikiem urodził się w 1862 r. w Kachetii, najbardziej znanym winiarskim regionie Gruzji. Jego rodzice żyli na wsi, posiadając małe gospodarstwo. Po śmierci ojca dziesięcioletniego Niko wzięła na wychowanie starsza siostra. Wraz z jej rodziną zamieszkał w Tbilisi. Kiedy siostra umarła w epidemii cholery, jej mąż oddał Niko na służbę do kupieckiej rodziny. Tam chłopiec nauczył się czytać i pisać po gruzińsku i rosyjsku. W wolnych chwilach  zaczął malować i ściany jego pokoju pokrywały się fantazyjnymi malowidłami. 
 
Przez kilka lat Pirosmani pracował jako konduktor na kolei. Potem otworzył wraz ze wspólnikiem mleczarnię w Tbilisi. Po jej bankructwie został bezdomny. Utrzymywał się z dorywczych prac, głównie malowania szyldów dla restauracji i wyszynków. Malował również na ścianach scenki rodzajowe, martwe natury, pejzaże.  Właściciele lokalów płacili jemu jedzeniem, dzbankiem wina, czasem udostępniając jemu kąt do spania. Swoje obrazy  często malował na czarnej ceracie, tworzącej specyficzne tło obrazu, czasami na płótnie. Obrazy te powstawały w prymitywnym, a jednocześnie barwnym, kolorowym stylu. Ich główną tematyką były rzeczy, które obserwował dookoła siebie - gruzińskie uczty, krajobrazy, postacie, zwierzęta. W kręgach tbiliskiej bohemy, traktowano go bardziej jako rzemieślnika niż artystę.
 
Twórczość Niko Pirosmani zbiegła się z europejską modą na prymitywizm, która pojawiła się na przełomie XIX/XX w.. Choć on sam nie zdawał sobie z tego sprawy. Latem 1912 r. jego twórczość zauważyli bracia Ilja i Kiriłł Zdaniewicz. Najbardziej znani wtedy przedstawiciele zakaukaskiej awangardy artystycznej, będący wówczas pod wpływami idei futuryzmu. Obrazy Pirosmani zachwyciły braci. Ilja Zdaniewicz cztery z nich umieścił na futurystycznej wystawie "Мишень" ("Cel") w Moskwie. Futuryści chcieli udowodnić, że ich sztuka nie jest udziwniona, co zarzucali im oponenci, ale wywodzi się z ludowych korzeni. Malarstwo Pirosmaniego nadawało się do tego idealnie. 
 
W 1916 r. w tbiliskiej pracowni Kiriłła Zdaniewicza odbyła się jednodniowa wystawa prac Pirosmani. Uzyskał on dzięki temu pewien rozgłos, ale nie polepszyła się jego sytuacja materialna. Po wybuchu I Wojny Światowej w Imperium Rosyjskim wprowadzono bardzo poważne ograniczenia w sprzedaży alkoholu co silnie odbiło się na dochodach restauracji. Pogorszyło to los Pirosmani, dla którego malowanie dla nich szyldów było głównym źródłem zarobków. W 1918 r. malarz umarł w nędzy, trapiony głodem i chorobami.
 
Prawdziwa sława Pirosmani zaczęła narastać dopiero po jego śmierci. Dziś jego prace, będące jednymi z symboli Gruzji, widzą wszyscy odwiedzający Gruzję. Reprodukcje jego obrazów zdobią restauracjei winiarnie. Umieszczane są również w przewodnikach, albumach, książkach o Gruzji, na pamiątkach. Portret Niko Pirosmani widnieje nawet na gruzińskich banknotach.
 
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów