× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

Monastyry doliny Ałazani

×
05-03-2018
Na wschodzie Gruzji położona jest Kachetia, jeden z najpiękniejszych regionów tego kraju. W średniowieczu była ona przez pewien czas niezależnym księstwem, a po rozpadzie państwa gruzińskiego w XV w. stała się niezależnym królestwem. Kachetia słynie z wina. Region ten jest centrum gruzińskiego winiarstwa. To tam rodzą się najsłynniejsze wina Gruzji.  
 
Główną rzeką Kachetii jest Ałazani (Alazani). W dolinie Ałazani znajdują się najbardziej znane winnice regionu, ale również i cenne zabytki. Przede wszystkim są to monastyry.  Miały one bardzo duże znaczenie dla kultury i historii wschodniej Gruzji.  
 
Na zachodzie doliny położony jest monastyr Ikalto. W początku XI w. mnich i filozof Arsen Ikaltoeli założył tu akademię na wzór grecki, gdzie wykładano doktrynę neoplatońską. W średniowieczu Ikalto było znaczącym ośrodkiem kultury i nauki. W tutejszej akademii uczył się słynny poeta Szota Rustaweli, autor narodowego eposu Gruzji "Witeź w tygrysiej skórze".
 
Zbudowany w XI w. monastyr Aławerdi (Alawerdi) przez wieki był główną świątynia Kachetii. Ogromna budowla, soboru katedralnego, jest widoczna już z daleka. Do początku XXI w. świątynia ta była najwyższa w Gruzji. Niezwykle fotogenicznie prezentuje się ona na tle górskich szczytów Wielkiego Kaukazu. Po wcieleniu w XIX w. Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, na fali wypierania gruzińskiej tradycji liturgicznej, Rosjanie zamalowali znajdujące się w niej freski. Większości z nich nie udało się potem odratować. 
 
Na wysokiej górze, wznoszącej się nad doliną Alazani, usadowił się monastyr Nekresi. To jeden z najstarszych klasztorów Gruzji, który zaczął powstawać krótko po przyjęciu chrześcijaństwa. Do monastyru można podejść pieszo. Wymaga naprawdę dużego wysiłku fizycznego, gdyż podejście jest bardzo strome.  W lecie u podnóża góry czekają mikrobusy, które co pół godziny kursują do monastyru. Z monastyru rozpościera się piękny widok na dolinę Ałazani.
 
Nieopodal malowniczo położonego miasta Signachi (Signagi/Signagchi) znajduje się monastyr Bodbe. Stojący wśród wysokich cyprysów monastyr, leży na stromym zboczu, skąd roztacza się widok na masyw Wielkiego Kaukazu. Wybudowany w IX w. i przebudowany w XVII w. klasztor jest jednym z głównych miejsc pielgrzymek w Gruzji. Jego historia związana jest z postacią Św. Nino, apostołki i patronki Gruzji, tutaj znajduje się też jej grób.  Po wcieleniu Gruzji do Imperium Rosyjskiego monastyr odrestaurowano. Obok bazyliki wzniesiono wówczas dzwonnicę, która odróżnia się od tradycyjnej gruzińskiej architektury. W 1924 r. władze sowieckie zamknęły monastyr, umieszczając w nim szpital. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, Bodbe na nowo zaczęło funkcjonować jako monastyr. 
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów