× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

Minanqari

×
06-03-2018
Najbardziej znanym rzemiosłem artystycznym średniowiecznej Gruzji był wyrób przedmiotów zdobionych emalią. 
 
Emalia to technika zdobienia wyrobów metalowych, za pomocą szklistych powłok składających się z mieszaniny sproszkowanych minerałów, oraz topników z dodatkiem pigmentów, stopionej w temperaturze ok. 800-900°C w specjalnym piecu. Istnieje kilka technik emalierskich. W Gruzji rozpowszechniła się emalia przegródkowa (komórkowa), która w Gruzji nosi nazwę minanqari (minankari). W tej technice rysunek kompozycji powstaje na podłożu, do którego przylutowano pionowo cienkie metalowe blaszki lub druciki. W efekcie powstają komórki, ograniczone ściankami blaszek. Każdą powstałą  w ten sposób komórkę wypełnia się innym kolorem emalii, a następnie wypala się w piecu.
 
Dziś trudno określić gdzie po raz pierwszy zaczęto stosować techniki emalierskie. Gruzińska nazwa emalii przegródkowej – minanqari, jest pochodzenia perskiego. Przypuszcza się, że technika emalii przegródkowej trafiła do Bizancjum z Persji, gdzie między VI a XII wiekiem nastąpił rozkwit tej bizantyńskiej sztuki. Imperium Bizantyjskie sąsiadowało z Gruzją, na którą oddziaływała jego kultura i sztuka. To spowodowało, że technika emalii rozpowszechniła i stała się popularna w średniowiecznej Gruzji, szczególnie w sztuce sakralnej. Najbardziej znanym dziełem artystycznym tego okresu jest tryptyk Matki Boskiej z Chachuli. Ikona ta jest jednym z największych na świecie dzieł artystycznych wykonanych z zastosowaniem tej techniki.
 
Upadek sztuki emalierskiej rozpoczął się po najazdach mongolskich. Kolejne burzliwe wieki w historii Gruzji spowodowały, iż po XV w. odeszła one praktycznie w zapomnienie. Pierwsze próby jej odtworzenia podjęto w latach 60-tych ubiegłego wieku. Na początku tego stulecia pojawiły się pracownie z prawdziwego zdarzenia, a po 2010 r. moda na minanqari stała się powszechna.
 
W porównaniu z okresem średniowiecza techniki wyrobu emalii zostały współcześnie udoskonalone. Lepsza jest jej jakość, używa się więcej kolorów, bardziej różnorodne jest wzornictwo. Kolor emalii zależy od używanego metalu. Emalia na miedzi ma bardziej ciepłe kolory, na srebrze bardziej chłodne. Najlepsze kolory uzyskuje się na złocie.
 
Wśród współczesnych wyrobów przeważa biżuteria, najczęściej srebrna. Nastąpił też jednak powrót do używania techniki emalierskiej w sztuce sakralnej. Przykładem tego jest piękny tryptyk, znajdujący się w największej obecnie gruzińskiej świątyni, soborze Cminda Sameba (Trójcy Świętej) w Tbilisi. 
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów