× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

Jak zachować się w Japonii – poznaj 3 zaskakujące zasady

×
LogosTour
15-06-2016

Japońskie zwyczaje bywają zaskakujące nawet dla najbardziej obeznanych podróżników. Gaijin’om – jak na obcokrajowców mówią Japończycy – wiele się wybacza, ale niektórych faux pas naprawdę łatwo jest uniknąć i jednocześnie zdobyć przychylność mieszkańców wyspiarskiego kraju.

Nigdy nie dawaj… napiwków

Po wyjątkowo smacznym posiłku (o który w Japonii nie trudno) chętnie sięgniesz do portfela po hojny napiwek. O dziwo to, co w innych krajach jest przyjęte za normę i wręcz oczekiwane, przeciętnego japońskiego kelnera może nawet obrazić. Najczęściej pełny rachunek otrzymasz wraz z zamówionymi daniami, ale opłaca się go dopiero w kasie ulokowanej zazwyczaj przy wyjściu. Zamiast napiwku możesz zdecydować się na drobny podarunek, np. czekoladki lub po prostu pochwalić smak potraw, ale nie jest to w żaden sposób wymagane.

Zawsze zjadaj wszystko
O ile nikt nie oczekuje napiwku za wykonywaną przez siebie pracę, o tyle niemal każdy kucharz pragnie zobaczyć po posiłku zupełnie pusty talerz. Zjedzenie całej podanej porcji jest wyrazem najwyższego uznania dla gospodarza i osoby przygotowującej jedzenie. Pamiętaj również o tym, aby nie zostawiać pałeczek wbitych w ryż lub, co gorsza, nie wskazywać za ich pomocą innych osób. Takie zachowanie jest ściśle związane z obrządkami pogrzebowymi i wprowadzi prawdziwie grobową atmosferę przy stole.

Przed wejściem do mieszkania, restauracji czy świątyni zawsze zdejmuj buty
Jeśli przed wejściem do jakiegokolwiek budynku widzisz podniesiony, ok 15-centymetrowy próg, to znak, że konieczne jest zdjęcie butów. Do dzisiaj w domach, świątyniach i tradycyjnych restauracjach używa się mat tatami. Maty te są dość kosztowne i łatwo ulegają zabrudzeniu oraz zniszczeniu, dlatego też chodzi się po nich bez żadnego obuwia. Zdjęcie butów jest również wyrazem szacunku dla gospodarza lub miejsca kultu, nawet jeśli nie ma tam wyżej wymienionych mat. Jak widać, wprowadzenie w życie tych trzech zasad jest proste i przyjemne. Przywiązani do tradycji Japończycy z ogromną radością powitają gaijin’a, który ich przestrzega. Dzięki temu zwiedzanie Japonii stanie się jeszcze przyjemniejsze.

Wszystkie wycieczki do Japonii
JAPONIA 2018
JAPONIA – FILIPINY  2018
JAPONIA (+ wypoczynek na Okinawie) 2018
JAPONIA dla Koneserów 2018
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów