× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

İçəri Şəhər - wewnętrzne miasto

×
LogosTour
28-04-2017


Historia Baku sięga czasów antycznych i wczesnego średniowiecza. Najstarsza część miasta nosi nazwę İçəri Şəhər (İçərişəhər). To stąd bierze początek stolica Azerbejdżanu. Dawne miasto mieściło się w obrębie twierdzy, otoczonej murami obronnymi. Do początków XIX w. miasto w zasadzie ograniczało się do tego terytorium. Od drugiej połowy  XIX w., zwłaszcza w okresie słynnej gorączki naftowej, nastąpił ogromny rozwój Baku, które wielokrotnie zwiększyło swój obszar i liczbę ludności. Teren twierdzy znalazł się wewnątrz nowych dzielnic, dlatego zaczęto jego nazywać İçəri Şəhər – Wewnętrzne Miasto.

Ta część miasta do tej pory zachowała koloryt dawnego Baku. Uliczki są tu wąskie, pokryte brukiem lub kamiennymi płytami. Specjalnie budowano je kręte, aby osłabić siłę silnych zimowych wiatrów. Stare domy mają charakterystyczne oszklone balkony  şüşəbənd. Napotkamy tu stare meczety, łaźnie, karawanseraje. Jest tu również sporo kawiarni, herbaciarni, restauracji, sklepów z wyrobami rzemiosła artystycznego. Wszystkie budowle  zbudowane są z  miejscowego wapienia. İçəri Şəhər służyło jako plan filmowy dla wielu filmów. Kręcono tutaj m.in. sceny do drugiej części jednej z najpopularniejszych polskich komedii  „Jak rozpętałem II Wojnę Światową”.  

Na skraju İçəri Şəhər stoi wieża Qız Qalası (Wieża Dziewicza). To najstarsza budowla Baku i symbol miasta, z którą związanych jest wiele legend. Najprawdopodobniej zbudowano ją w V w. Ongiś służyła jako świątynia ognia, potem była kilkakrotnie rekonstruowana. Na jej szczycie płonął kiedyś naturalny gaz,  dostarczany ceramiczną rurą na szczyt wieży.

Obok wieży znajdują się fundamenty cerkwi, według tradycji zbudowanej na miejscu śmierci apostoła Bartłomieja, która nastąpiła jak się przyjmuje między 68-71 r. Corocznie 24 czerwca, w dniu w którym miał zginąć apostoł Bartłomiej, duchowieństwo prawosławne Baku odprawia na fundamentach cerkwi uroczystą mszę.

Nieopodal wieży Qız Qalası znajduje się kilka starych średniowiecznych karawanserajów.  Karawanseraje (az. karvansara) były rodzajem zajazdów, gdzie mogły się zatrzymywać kupieckie karawany z towarami. W średniowieczu Azerbejdżan odgrywał znaczącą rolę w handlu, a przez jego teren przechodziły ważne szlaki handlowe. W związku z tym na jego terenie powstało wiele karawanserajów.

Na wzgórzu, najwyższym punkcie İçəri Şəhər, położony jest Pałac Szirwanszachów. Dawniej była to jedna z rezydencji władców Szirwanu, państwa istniejącego w IX-XVI w. na terenie Azerbejdżanu i płd. Dagestanu. Najstarsze budowle w kompleksie pałacowym powstały w końcu XIV w., ale większość z nich powstała w latach 30-40-tych XV w. za panowania szirwanszacha  Chalilullaha I, kiedy Szirwan przeżywał okres największego rozkwitu. Kompleks pałacowy położony jest na trzech wzniesionych jeden nad drugim tarasach. Cały zespół pałacowych budynków zbudowany jest również z miejscowego wapienia. Uwagę przyciągają wykute w ścianach budowli bardzo kunsztowne ornamenty, które świadczą o wysokim poziomie umiejętności rzeźbiarzy tej epoki.

W 2000 r. İçəri Şəhər, wraz z położonymi na jego terytorium wieżą Qız Qalası i Pałacem Szirwanszachów, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Odwiedź z nami Baku -> Azerbejdżan oraz Azerbejdżan dla Koneserów


BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów