× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

Gruzińskie wino

×
05-03-2018
Szereg krajów jest określane jako kraje winiarskie. Żaden z nich nie posiada jednak tak starej tradycji winiarskiej jak Gruzja. Mało ludzi wie, że właśnie z Zakaukazia uprawa winorośli rozprzestrzeniła się po świecie i tutaj też narodziło się wino. Wykopaliska archeologiczne wskazują, że w tym regionie świata najwcześniej w historii zaczęto uprawę winorośli. Miało to miejsce ok. 7 tysięcy lat p.n.e., niektórzy badacze przesuwają tą granicę do 8 tysięcy lat p.n.e. Sama nazwa wino pochodzi od gruzińskiego słowa g'wino (g'hwino). Z czasem transformowała się w innych językach na vinum, wino, vine, wein, vinho.
 
Wino od niezliczonych wieków było wszechobecne w kulturze gruzińskiej. Pełniło one rolę rytualną jeszcze w okresie przedchrześcijańskim.  Jeszcze bardziej przybrało na znaczeniu po przyjęciu chrześcijaństwa. Gruzini często twierdzą, iż twórcom ich alfabetu posłużyły za wzór pędy winorośli. W zdobieniach bardzo wielu gruzińskich cerkwi bez trudu można odnaleźć motyw winorośli. Święta Nino, apostołka i patronka Gruzji, przybywając do tego kraju, sporządziła krzyż z dwóch gałęzi winorośli, przewiązanych jej włosami. Krzyż Świętej Nino z gałęzi winorośli jest religijnym symbolem kraju i spotyka się jego niemal wszędzie.
 
W Gruzji według szacunków występuje ok. 500 odmian winorośli. Prawdopodobnie jest ich więcej, gdyż w małych, leżących na uboczu miejscowościach można znaleźć odmiany mało znane rosnące na bardzo małym ternie. W żadnym innym kraju nie ma takiej ilości i takiej różnorodności odmian winorośli. Wśród nich są najstarsze odmiany uprawiane na świecie.
 
Wszędzie w świecie wino przechowywane jest w drewnianych beczkach lub stalowych cysternach. W Gruzji są też używane inne metody. Tradycyjnie od wieków wino wyrabia i przechowuje się w dużych glinianych dzbanach, przypominających kształtem antyczne amfory. Ten sposób wyrabiania i przechowywania  wina poza Gruzją jest znany obecnie jedynie na Kaukazie. 
 
Gruzińskie wina wyrabiane tradycyjnymi metodami w kwewri są winami unikalnymi. Istnieją trzy regionalne rodzaje takich tradycyjnych metod - kachetyńska, imeretyńska, kartlijska. Zwłaszcza białe wina wyrabiane metodą kachetyjską są absolutnie nie podobne do jakichkolwiek innych białych win w świecie. Posiadają one niepowtarzalny kolor - pomarańczowy, herbaciany lub bursztynowy, czasem z różowym odcieniem. Jest to koncentracja typowa raczej dla lżejszych win czerwonych. Przeciętne europejskie wina białe zawierają polifenole w stężeniu rzadko przekraczającym 300 mg/l.
 
W tradycyjnych metodach wyrobu wina nie dodaje się drożdży. Fermentacja zachodzi z udziałem dzikich drożdży. W warunkach klimatycznych Gruzji udaje się bez większych problemów. Wina te nie potrzeba siarkować. Badacze podkreślają także zdrowotne i profilaktyczne właściwości tych win.
 
Tradycyjna gruzińska metoda produkcji wina w kwewri została w 2013 r. wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego  UNESCO.
 
 
 
 
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów