× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

ODDZIAŁY I BIURA SPRZEDAŻY
LOGOS TOUR

Pracownicy naszych placówek w całej Polsce z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące oferty oraz pomogą dopasować ją do indywidualnych oczekiwań każdego klienta.

BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR SP. Z O.O. - BIURO ZARZĄDU

00-379 Warszawa
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
tel. 22 397 52 19 - sekretariat
tel. 22 397 52 00 - dział sprzedaży
tel. 22 397 52 05 - dział agencyjny
fax 22 397 52 23

BIURA I ODDZIAŁY SPRZEDAŻY

ODDZIAŁ LUBELSKI
20-033 Lublin
ul. Akademicka 4
tel. 81 533 00 77
fax 81 533 85 92
ODDZIAŁ ŁÓDZKI
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 137/139
tel. 42 636 21 12
ODDZIAŁ NOWOSĄDECKI
33-300 Nowy Sącz
ul. Długosza 61
tel. 18 443 58 50
fax 18 443 84 90
ODDZIAŁ OLSZTYŃSKI
10-515 Olsztyn
pl. Pułaskiego 2/1a
tel. 89 527 73 20
fax 89 527 50 03
ODDZIAŁ RZESZOWSKI
35-002 Rzeszów
ul. Kopernika 10
tel. 17 852 04 29
fax 17 852 28 85
ODDZIAŁ WARSZAWSKI
00-379 Warszawa
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
tel. 22 397 52 00
fax 22 826 21 12
ODDZIAŁ WROCŁAWSKI
50-384 Wrocław
plac Grunwaldzki 12-14
tel. 71 321 74 54
fax 71 322 98 22
BIURO SPRZEDAŻY W GDAŃSKU
80-747 Gdańsk
ul. Toruńska 15
tel./fax 58 301 05 13
BIURO SPRZEDAŻY W KATOWICACH
40-009 Katowice
ul. Warszawska 3
tel. 32 253 78 58
fax 32 253 67 26
BIURO SPRZEDAŻY W KRAKOWIE
31-128 Kraków
ul. Karmelicka 32
tel. 12 633 12 57, 12 634 04 11
fax 12 634 57 09
BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR LICENCJA GRAŻYNA OSTAPIUK
61-818 Poznań
ul. Taczaka 2
tel. 61 847 90 94
fax 61 843 41 70

NASZE HOTELE

HOTEL LOGOS*** KRAKÓW
31-123 Kraków
ul. Szujskiego 5
tel. 12 631 62 00, 12 631 62 04
fax 12 632 42 10
HOTEL LOGOS*** ZAKOPANE
34-500 Zakopane
ul. Grunwaldzka 10
tel. 18 26 37 020
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Rzetelna Firma
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów