× ZAMKNIJ

STWÓRZ SWÓJ PROFIL KLIENTA

DOŁĄCZ DO ZAUFANEJ
SPOŁECZNOŚCI LOGOSTOUROWICZÓW!
Stwórz profil przy użyciu adresu e-mail

Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@logostour.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z utworzeniem konta w serwisie www.logostour (usługa świadczona drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz otrzymywania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dla pierwszego z celów będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dla drugiego celu – do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia temu administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla celów marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POTWIERDŹ SWOJEGO MAILA
Dziękujemy za rejestrację. Aby kontynuować potwierdź wiadomość, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę mailową:
example@gmail.com

Nie otrzymałeś wiadomości? Sprawdź skrzynkę SPAM.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE
W ZDJĘCIACH

NIEZWYKŁE MIEJSCA,
I WSPANIAŁE WAKACJE

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ
GRUPY PASJONATÓW
PODRÓŻY

ODDZIAŁY I BIURA SPRZEDAŻY
LOGOS TOUR

Pracownicy naszych placówek w całej Polsce z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące oferty oraz pomogą dopasować ją do indywidualnych oczekiwań każdego klienta.

BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR SP. Z O.O. - BIURO ZARZĄDU

00-379 Warszawa
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
tel. 22 397 52 19 - sekretariat
tel. 22 397 52 00 - dział sprzedaży
tel. 22 397 52 05 - dział agencyjny
fax 22 397 52 23

BIURA I ODDZIAŁY SPRZEDAŻY

ODDZIAŁ LUBELSKI
20-033 Lublin
ul. Akademicka 4
tel. 81 533 00 77
fax 81 533 85 92
ODDZIAŁ ŁÓDZKI
90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 137/139
mob: 515 127 879
ODDZIAŁ NOWOSĄDECKI
33-300 Nowy Sącz
ul. Długosza 61
tel. 18 443 58 50
mob. 501 222 733
fax 18 443 84 90
ODDZIAŁ OLSZTYŃSKI
10-515 Olsztyn
pl. Pułaskiego 2/1a
tel. 697 020 667
fax 89 527 50 03
ODDZIAŁ RZESZOWSKI
35-002 Rzeszów
ul. Kopernika 10
tel. 17 852 04 29
mob.602 634 781
fax 17 852 28 85
ODDZIAŁ WARSZAWSKI
00-379 Warszawa
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
tel. 22 397 52 00
fax 22 826 21 12
ODDZIAŁ WROCŁAWSKI
50-384 Wrocław
plac Grunwaldzki 12-14
tel. 71 321 74 54
mob. 667 465 217
fax 71 322 98 22
BIURO SPRZEDAŻY W GDAŃSKU
80-747 Gdańsk
ul. Toruńska 15
tel./fax 58 301 05 13
mob: 697 020 358
BIURO SPRZEDAŻY W KATOWICACH
40-009 Katowice
ul. Warszawska 3
tel. 510 281 723
fax 32 253 67 26
BIURO SPRZEDAŻY W KRAKOWIE
31-128 Kraków
ul. Karmelicka 32
tel. 12 633 12 57, 12 634 04 11
mob. 501 594 874
fax 12 634 57 09
BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR LICENCJA GRAŻYNA OSTAPIUK
61-818 Poznań
ul. Taczaka 2
tel. 61 847 90 94
fax 61 843 41 70

NASZE HOTELE

HOTEL LOGOS*** KRAKÓW
31-123 Kraków
ul. Szujskiego 5
tel. 12 631 62 00, 12 631 62 04
fax 12 632 42 10
HOTEL LOGOS*** ZAKOPANE
34-500 Zakopane
ul. Grunwaldzka 10
tel. 18 26 37 020
BIURO NAGRADZANE
Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu
Kryształowy Globus – nagroda Fair Play polskiej turystyki
Gazela Biznesu
Rzetelna Firma
Róża Kolumba
Lider Polskiej Turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Laur Klienta – Podróże dla Koneserów